Operation Ocean Shield

en avsluttet NATO-operasjon i det indiske hav. Operasjonen startet den 17. august 2009 etter godkjennelse fra Det nordatlantiske råd. Operasjonens ledelse gikk på rundgang, og i juni 2013 var den ledet av Norge med fregatten Fridtjof Nansen som kommandofartøy. Formålet med operasjonen var å beskytte handelsskip fra piratangrep i Adenbukta og utenfor Afrikas horn. Marinestyrken skulle også bistå FN med beskyttelse av forsyningsskip med mat og andre livsnødvendigheter til Somalia. Ettersom det ikke ble rapportert om flere suksessfulle piratangrep etter 2013 vedtok NATO den 16. desember 2016 å avvikle operasjonen.

Se Adenbukta; NATO; piratvirksomhet; appendiks II – Norske militære bidrag i internasjonale operasjoner; appendiks VIII – NATOs operasjoner

Print Friendly, PDF & Email