Operation Eagle Assist

var en NATO-operasjon for overvåkning av USAs luftrom etter terrorangrepene den 11. september 2001. Operasjonen ble iverksatt den 9. oktober 2001 og avsluttet den 16. mai 2002. Dette var første gang artikkel 5 i Den nordatlantiske traktat ble utløst, som sier at et angrep på ett av NATOs medlemsland regnes som et angrep på hele alliansen. 13 NATO-nasjoner stilte med 830 besetningsmedlemmer under operasjonen.

Se artikkel 5; NATO; appendiks II – Norske militære bidrag i internasjonale operasjoner; appendiks VIII – NATOs operasjoner

Print Friendly, PDF & Email