Operation Atalanta

EUs pågående sjømilitære operasjon, iverksatt desember 2008 for å bekjempe piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia, Adenbukta og Det indiske hav. Hovedoppdraget består i å sikre at skip fra Verdens Matvareprogram (WFP) kan levere mat til internt fordrevne i Somalia og beskytte sårbare skip, samt å overvåke fiskeaktivitetene langs kysten av Somalia. Operation Atalanta er EUs første maritime militære operasjon, og er forankret i flere FN resolusjoner. EU har fornyet mandatet til operasjonen til desember 2020.

Se Adenbukta; CSDP; EU; piratvirksomhet; appendiks II – Norske militære bidrag i internasjonale operasjoner; appendiks XI – EUs sivile og militære operasjoner

Print Friendly, PDF & Email