Operation Active Endeavour

var en maritim NATO-operasjon som ble iverksatt den 4. oktober 2001. Formålet med operasjonen var overvåkning av skipsfart for å bidra til å avskrekke, forsvare, avbryte og beskytte mot terroraktivitet ved hjelp av maritim patruljering i Middelhavet. Operasjonen ble avsluttet i oktober 2016 og erstattet av Operation Sea Guardian.

Se NATO; Operation Sea Guardian; appendiks II – Norske militære bidrag i internasjonale operasjoner; appendiks VIII – NATOs operasjoner

Print Friendly, PDF & Email