oligarkiets jernlov

Er en samfunnsvitenskapelig teori som refererer til tendens hos politiske partier og fagforeninger til å bli byråkratiske, sentraliserte og konservative. I følge teorien vil det, uansett hvor egalitær og radikal den opprinnelige ideen er, vokse frem en begrenset gruppe av ledere i sentrum som kan og vil bruke makt effektivt for at organisasjonen skal overleve intern og ekstern opposisjon.

Print Friendly, PDF & Email