oligarki

fåmannsvelde. En styreform hvor makten er samlet hos et lite utvalg personer.

Print Friendly, PDF & Email