nepotisme

er en form for misbruk av stilling, gjerne ved å gi ektefelle eller slektninger stillinger i det offentlige apparatet. I utvidet forstand kan nepotisme også innebære å gi offentlige stillinger til venner eller bekjentskap. Nepotisme forekommer ofte i statsapparatet i utviklingsland.

se korrupsjon

Print Friendly, PDF & Email