nazisme

kortform for nasjonalsosialisme. Ideologi utviklet av blant annet Alfred Rosenberg og Adolf Hitler etter første verdenskrig. Nasjonalistisk ideologi med sterke ekspansive trekk (lebensraum) og en klar rasisme (særlig antisemittisme). Mot liberalisme, pasifisisme, marxisme, markedsøkonomi og politisk demokrati. Idealet var et tett folkefellesskap og en sterk delingsøkonomi med en diktatorisk fører i spissen for en totalitær statsmakt.

Se andre verdenskrig, Den; antisemittisme; ideologi; Lebensraum; nasjonalisme

Print Friendly, PDF & Email