nasjonalstat

betegnelsen på en territorialstat hvor befolkningen utgjør en språklig kulturell og historisk enhet (en nasjon).

Se nasjon

Print Friendly, PDF & Email