nasjonalisme

politisk ideologi om selvhevdelse og uavhengighet for et nasjonalt fellesskap, en nasjon. Kan gi seg utslag i ønsket om å etablere seg i en selvstendig stat eller på forskjellige måter å konkurrere med andre nasjoner. Nasjonalisme er ofte en reaksjon på det man oppfatter som ytre trusler mot det nasjonale fellesskapet. I sin mest ekstreme form kan nasjonalisme føre til undertrykking av minoriteter, etnisk rensing og folkemord, som i Tyskland under andre verdenskrig og i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet.

Se ideologi; nasjon; nasjonalstat; nazisme

Print Friendly, PDF & Email