nasjon

tradisjonelt betegnelsen på et folk med visse etniske eller kulturelle særtrekk, vanligvis knyttet til et bestemt geografisk territorium. Nasjon er i tillegg et opplevd politisk fellesskap og en identifikasjon eller følelse av gruppetilhørighet. Enkelte folkegrupper kan oppleve et nasjonalt fellesskap uten å tilhøre det samme territorium, som for eksempel kurdere.

Print Friendly, PDF & Email