NASAMS

(Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) misilluftvernsystem (bakke-til-luft). Utviklet av Kongsberg Gruppen i samarbeid med Raytheon. Systemet opereres i Norge av Luftforsvaret. I løpet av 2018 blir systemet oppgradert og skifter navn til NASAMS III. Det betyr større fleksibilitet, lettere utstyr og bedre kommunikasjon mellom enhetene.

Se Kongsberg Gruppen

Print Friendly, PDF & Email