monarki

kommer av det greske ordet monos (en) og betyr egentlig styre av ett enkelt individ. Det er ikke dermed ensbetydende med autokrati, da monarkiet kan anta forskjellige former fra det absolutte monarki (enevelde) til dagens mange demokratiske stater med konstitusjonelt monarki. Normalt brukes ordet om kongedømme, uten at dette er direkte synonymt. Eksempelvis er Norge (konge), Japan (keiser), Luxembourg (storhertug), Monaco (fyrste) og Vatikanstaten (pave) monarkier.

Print Friendly, PDF & Email