missiler

eller rakettvåpen, fellesbetegnelse for raketter som bærer en eller flere sprengladninger med et styringssystem. Slike ladninger kan både være kjernefysiske og konvensjonelle. Deles inn i fire hovedkategorier etter hva slags mål missilet har og hvilket styringssystem som brukes. Kan utskytes både fra bakke, luft (fly) eller fartøy. Består av ulike navigasjons- og styringssystemer, fra enkle ballistiske missiler til flerhodede selvnavigerende datastyrte raketter. Kan også utstyres med hjelperaketter (booster).

Se ballistisk missil; BMD; kjernefysiske våpen

Print Friendly, PDF & Email