Mandatordningen

En ordning formalisert av Folkeforbundet – forløperen til FN – i 1922 for å forvalte kolonier etter 1. verdenskrig. Denne ordningen medførte at tidligere tyske og tyrkiske kolonier ble overført til vinnermaktene Storbritannia og Frankrike. Dette resulterte i Det franske mandatet for Syria og Libanon og Det britiske mandatet for Palestina (inkludert Jordan) og Irak hvilket var i tråd med Sykes-Picot-avtalen. Formålet med mandatordningen var at Frankrike og Storbritannia skulle administrere sine tildelte mandatområder frem til disse var godt nok rustet til å styre på egenhånd samt sikre et minimum av frihet og orden.

Se Sykes-Picot-avtalen; første verdenskrig, Den; appendiks XVIII – Midtøsten

Print Friendly, PDF & Email