liberalisme

Politisk ideologi hvor enkeltindividet og dens frihet er kjerneverdiene, og individet kan sies å gå foran samfunnet. Det liberale menneskesynet hevder at mennesket er født fritt som selvstendige tenkende og fornuftige vesener. Staten er et nødvendig onde, og dens makt skal være begrenset til i hovedsak demokratiske institusjoner, politi, rettsvesen og militært forsvar. Liberalisme er en bred ideologi med ulike underkategorier, slik som klassisk liberalisme og sosialliberalisme. Klassisk liberalisme stammer fra 1600-talls filosofene Thomas Hobbes og John Locke, mens John Stuart Mill er den kanskje mest kjente sosialliberalistiske tenkeren. Liberalismen har spilt en viktig rolle i etableringen av dagens moderne demokratier. Mennesker er fornuftige og rasjonelle individer, og i følge liberalisme skal derfor makten gå ut i fra folket.

Se ideologi

Print Friendly, PDF & Email