liaison

(i militær betydning) informasjonsutveksling som fungerer som bindeledd mellom staber/avdelinger av ulik art, og ulik nasjonalitet. Den som utfører dette kalles liaisonoffiser.

Print Friendly, PDF & Email