leiesoldater

soldater (ofte oppsatt i militæravdelinger) som mot betaling stiller seg til disposisjon for en stat, organisasjon eller annen krigende part. Soldatene er gjerne vervet for bestemte oppdrag eller en viss tid. I Norge er det forbudt å verve personer for fremmedkrigstjeneste.

Print Friendly, PDF & Email