Legitimitetsprinsippet

Opprinnelig det monarkiske legitimitetsprinsipp, basert på at fyrsten/monarken har sin makt ‹av Guds nåde». Et brudd i arvefølgen ble dermed sett på som tilraning av makten. I nyere tid brukt om det demokratiske legitimitetsprinsippet, det at makten utgår fra folket.

Se folkesuverenitetsprinsippet

Print Friendly, PDF & Email