legitimitet

(av latinsk legitimare, lovlighet, rettmessighet) bredt akseptert, enten fordi det er godkjent i lov eller fordi det av andre grunner anses rettmessig eller rettferdig. Begrepet er grunnlaget for den type politisk makt som blir utøvd både med en bevissthet fra myndighetenes side om at de har rett til å styre, og med en tilsvarende folkelig anerkjennelse av de styrende som autoritet (legitim makt).

Print Friendly, PDF & Email