Lebensraum

(av tysk: livsrom eller leveområde) slagord i den nasjonalsosialistiske ideologien og propagandaen som preget Tyskland i mellomkrigstiden og under Den andre verdenskrig. Nazistene mente at den germanske (ariske) rase var overlegen i forhold til andre raser og at den derfor trengte «livsrom», altså plass til å leve og vokse. Dermed hevdet de rett til å skaffe seg nye bosetningsområder, som fremfor alt gjalt Lebensraum im Osten (Livsrom i øst), altså landområder i Sentral- og Øst-Europa, der tyskere skulle fortrenge de slaviske folkene som bodde der. Denne forestillingen dannet det ideologiske grunnlaget for Hitlers ekspansjonspolitikk.

Se andre verdenskrig, Den; nazisme

Print Friendly, PDF & Email