landterritorium

fastland, så vel som øyer som tilhører en stat. Staten har her maktmonopol og lovgivningsmyndighet.

Print Friendly, PDF & Email