lag

militærinndeling som det nest laveste kommandoforholdet, gjerne ledet av en sersjant eller korporal, som består av alt mellom 5–12 personer. Laget kan ytterligere deles opp i patruljer med 4–10, eller makkerpar på 2 personer. Makkerpar er den minste enheten i forsvaret.

Print Friendly, PDF & Email