lærlingordningen i Forsvaret

Forsvaret tar inn lærlinger i en rekke fag som er relevante for Forsvaret. Det satses på utvidelse av fagkategoriene, flere lærlinger på kontrakt og befalslærlinger. Lærlingordningen i forsvarsgrenene koordineres av Vernepliktsverket.

se forsvaret

Print Friendly, PDF & Email