kvalifisert flertall

flertall som oppnås når en forhåndsdefinert majoritet stemmer for noe. Som oftest er kvalifisert flertall to tredjedeler av en forsamling, men det kan også være tre fjerdedeler eller ni tiendedeler.

Se absolutt flertall; alminnelig flertall; konsensus

Print Friendly, PDF & Email