konstitusjonalisme

form for statsstyre som har en grunnlov (konstitusjon, forfatning) som basis. Fremmer ofte prinsipper om maktdeling (lovgivende, utøvende og dømmende) og etablering av politiske institusjoner.

Se forfatning; grunnlov

Print Friendly, PDF & Email