kommunisme

politisk ideologi som har som mål å skape et klasseløst samfunn med felleseie av produksjonsmidlene og lik fordeling av produksjonsresultatene. Brukes også om den revolusjonære bevegelse som vil innføre og utbre kommunismen. Ideologien bygger i stor grad på skriftene til Karl Marx (1818–1883) og Friedrich Engels (1820–1895). Klassekamp er et sentralt begrep i læren. Vladimir Lenin ledet en kommunistisk revolusjon som etablerte Sovjetunionen i 1917. Lenin bygget på Marx’ ideer og videreutviklet dette i en egen lære. Kommunisme kan deles i fire hovedretninger: marxisme, leninisme, trotskisme og maoisme.

Se ideologi; marxisme

Print Friendly, PDF & Email