kollektiv forsvar

trygghet mot fare eller angrep for en hel gruppe. Avtale mellom stater for å forhindre eller stanse krig fra andre stater enn medlemslandene. Kan innebære militær inngripen. Et eksempel på en kollektiv forsvars-organisasjon er NATO.

se kollektiv sikkerhet; NATO

Print Friendly, PDF & Email