kjernevåpenmaktene

de stater som produserer, utprøver, lagrer og utplasserer kjernefysiske våpen (atomvåpen). USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina er internasjonale godkjente atommakter i følge ikkespredningsavtalen om atomvåpen. India, Pakistan og Nord-Korea har senere utviklet atomvåpen, men har ikke skrevet under på avtalen. Det er også en utbredt enighet om at Israel har atomvåpen, selv om de ikke offisielt bekrefter det.

Se internasjonale atomenergibyrået, Det; kjernefysiske våpen

Print Friendly, PDF & Email