Kjemivåpenkonvensjonen

vedtatt i Paris i januar 1993. Etablerte et totalforbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen, samt påla ødeleggelse av gjenværende lagre med kjemiske våpen. Per 2020 har 192 stater skrevet under og ratifisert konvensjonen. Israel har skrevet under, men ikke ratifisert avtalen. Nord-Korea, Egypt og Sør-Sudan har verken skrevet under eller ratifisert avtalen. Ca 90 % av verdens lager av kjemiske våpen har blitt ødelagt som følge av konvensjonen. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) arbeider med gjennomføring av kjemivåpenkonvensjonen.

Se CWC-avtalen; kjemisk krigføring; kjemiske våpen; Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW)

Print Friendly, PDF & Email