kjemiske våpen

våpen som bruker giftige kjemikaler, som gasser, væsker eller faste stoffer som virker dødelig eller skadelig på levende organismer. Enkelte stridsgasser har øyeblikkelig virkning (flyktig gass), andre er virksomme i lengre tid (varig gass). Det skilles mellom kvelende gass, irriterende gass (nese og tåregass), hudetsende gass, blodgass (virker inn på enzymsystemet) og nervegass (hindrer normal funksjon av nervesystemet). De psykokjemiske gassene angriper hjernen. Kjemiske våpen er klassifisert som masseødeleggelsesvåpen.

Se CWC-avtalen; kjemisk krigføring; kjemivåpenkonvensjonen; nervegass; sarin; masseødeleggelsesvåpen 

Print Friendly, PDF & Email