Kashmir

Foto: wikimedia

konfliktfylt området i det nordvestlige Himalaya i Asia. Området er delt mellom pakistansk (30 %), indisk (50 %) og kinesisk (20 %) okkupasjon/administrasjon. Befolkningen består av omtrent 80 prosent muslimer og 20 prosent hinduer. Ved britenes ekstraksjon fra India i etterkrigstiden fikk den lokale administrasjonen i Kashmir rett til selv å bestemme hvilket land området skulle tilhøre. Ubesluttsomhet hos den daværende fyrsten førte imidlertid til en væpnet konflikt mellom India og Pakistan. I 1949 førte en FN-resolusjon til en våpenhvile som fortsatt ligger til grunn i dag. Likevel har det vært et utall krigshandlinger i området de siste seksti årene, hovedsaklig mellom India og Pakistan, men også mellom India og Kina etter at Kina okkuperte deler av Kashmir i 1962.

Se konflikt; appendiks XXII – Asia

Print Friendly, PDF & Email