kapitulasjon

full overgivelse uten reservasjoner av et lands krigførende militære styrker til fienden. I Folkeretten en avtale mellom øverstkommanderende på hver side om full overgivelse.

Print Friendly, PDF & Email