jihad

(arab. innsats, anstrengelse) oversettes ofte med «hellig krig», men har flere betydninger.

1.) «Den store jihad» er muslimers indre kamp for å forbedre seg selv, for å bekjempe egen egoisme, lyst og grådighet.

2.) «Den lille jihad» er å føre krig for å utvide territoriet der islamsk lov (sharia) gjelder. Dette er den offensive jihad som er ment å utvide det islamske riket (Dar al Islam). Hovedmålet er å islamisere hele verden. Det finnes også en defensiv jihad som sier at muslimer er pliktet til å forsvare sitt land mot alle ytre fiender.

Se jihadisme

Print Friendly, PDF & Email