ISAF

(International Security Assistance Force) den NATO-ledede multinasjonale operasjonen i Afghanistan, i operasjon fra 2001–2014. ISAFs formål var å assistere afghanske myndigheter i arbeidet med å etablere sikkerhet og stabilitet i landet, for dermed å legge til rette for utvikling og gjenoppbygging. ISAF bistod også den afghanske nasjonale armeen (ANA) med oppbyggingen av en operativ, militær styrke, samt støttet det afghanske nasjonale politiet (ANP) med kapasiteter. ISAF hadde sitt mandat fra FNs Sikkerhetsråd. En rekke land som sto utenfor NATO bidro i operasjonen. ISAF ble avsluttet i desember 2014 og erstattet av en ny NATO-operasjon kalt Resolute Support Mission.

Se Afghanistan, krigen i; NATO; Resolute Support Mission

Print Friendly, PDF & Email