IS

(Den islamske stat) islamistisk terrororganisasjon. Også kjent som: ad-Dawlah al-Islamiyyah, Daesh, Den islamske stat i Irak og al-Sham (ISIS), og Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL).

Organisasjon: Abu Bakr al-Baghdadi ledet organisasjonen frem til han 26. oktober 2019 begikk selvmord ved å detonere en selvmordsvest under et angrep utført av amerikanske militærstyrker i Idlib, Syria. Nåværende leder per 2020 er Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Styres av et overordnet råd, med underkomitéer som har ansvar for finans, militæret, jus, fremmedkrigere, sikkerhet, media og etterretning. Delt opp i avdelinger basert på geografisk tilhørighet: IS i Irak og Syria, IS i Libya, IS på Sinai, IS i Jemen, IS i Algerie, IS i Khorasan, IS i Kaukasus og IS i Somalia.

Stiftet: 2013.

Lokalisering: Irak, Syria, Libya, Iran, Egypt, Jemen, Algerie, Nigeria, Russland og Somalia.

Politisk retning: Ekstrem wahhabisme/salafisme.

Tilknyttede aktører: Boko Haram og Abu Sayyaf Group.

Historie: Den islamske stat var i utgangspunktet en irakisk motstandsgruppe til den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003. Da var gruppen kjent som al-Qaida i Irak (AQI), ledet av Abu Musab al-Zarqawi. Etter at Abu Bakr al-Baghdadi overtok som leder har gruppen kalt seg Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL), senere bare Den islamske stat, og blitt en rival til al-Qaida. IS har erklært at et nytt kalifat for den islamske verden er opprettet – som en religiøs, overnasjonal myndighet. Kalifatet har fått liten oppslutning religiøst og politisk, og er fordømt av muslimske lærde og ledere. IS klarte imidlertid lenge å rekruttere et betydelig antall fremmedkrigere fra mange land. IS styrer i betydelig grad gjennom vold og frykt. IS anses for å være en terrorgruppe, men skiller seg fra andre slike grupper særlig ved den militære strategien med å erobre og forsvare landområder, kombinert med terrorhandlinger. Etter hvert har den også iverksatt flere aksjoner i Europa. IS er spesielt aktiv i kampen mot irakiske og syriske myndigheter for å ta kontroll over landområder. I begynnelsen av 2019 er et lite landområdet sørøst i Syria det eneste territoriet IS fortsatt kontrollerer.

Se al-Qaida; fremmedkriger; Irak, Konfliktene i; Jemen, borgerkrigen i; Libya, borgerkrigen i; Nigeria, Boko Harams opprør i; salafisme; Syria, borgerkrigen i; wahhabisme

Print Friendly, PDF & Email