internasjonale Røde Kors-bevegelsen, Den

(eng. International Red Cross and Red Crescent Movement, fork. ICRM) etablert i 1928 med hovedkvarter i Genève. Koordinerende og øverste organ i Røde Kors. Skal initiere og fremme hjelp gjennom Den internasjonale Røde Kors-komiteen i krigstid og gjennom Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen og Røde Halvmåne i fredstid. Formål å oppdage, hindre og lindre menneskelig lidelse og nød og arbeide for respekt for mennesket uten å diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet, rase, religion, sosial klasse eller politisk overbevisning.

Medlemmer: 183 nasjonale organisasjoner.

Se Genèvekonvensjonene; Internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger, Det; Norges Røde Kors; Røde Kors

Print Friendly, PDF & Email