internasjonale pengefondet, Det

(eng. International Monetary Fund, fork. IMF) opprettet i 1944 med 45 medlemsland under en konferanse i Bretton Woods, USA. Målet er å sikre stabilitet i det internasjonale valutamarkedet, legge til rette for økt internasjonal handel, være et forum for samarbeid om internasjonale valutaspørsmål og hjelpe utviklingsland med lån og støtte. Særorganisasjon under FN.

Medlemmer: 189 stater, inkludert Norge.

Webadresse: www.imf.org

Se FN; Verdensbanken

Print Friendly, PDF & Email