Institutt for Forsvarsstudier

(IFS) driver faglig uavhengig forskning innenfor områdene norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonal sikkerhetspolitikk, sivil-militære relasjoner og transatlantiske studier. IFS er en avdeling ved Forsvarets høgskole. Arrangør av seminarer og konferanser og utgiver av publikasjonsseriene Defence and Security Studies og Oslo Files.

Webadresse: www.forsvaret.no/ifs

Print Friendly, PDF & Email