innsatsstyrker i Heimevernet

(ISTY) spydspissen av kampkraften i Heimevernet, består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Både mobile og fleksible enheter, på landsbasis inntil 5.000 personell. Styrkene skal bestå av frivillige, og kan hurtig mobiliseres.

Se forsvaret; Heimevernet

Print Friendly, PDF & Email