Ingeniørbataljonen

(Ingbn) holder til i Skjold leir i Målselv kommune og har underavdelinger på Hærens Amfibiesenter, Hellarbogen, i Gratangen kommune og i Rena leir. Ingeniørbataljonen er en av Brigade Nord kampstøtteavdelinger, og består av cirka 660 befal og mannskaper. Hovedoppgaven for bataljonen er å støtte Brigade Nords avdelinger innenfor områdene mobilitet, antimobilitet, og overlevelse. Bataljonen yter ingeniørstøtte til infanteri/kavaleri og den innehar brigadens ressurser innenfor bro-, ferge-, dykker og båttjeneste, ABC og maskinarbeider. Ingeniørbataljonen består av seks kompanier, både delprofesjonaliserte og helprofesjonaliserte.

Se bataljon; forsvaret; Hæren; infanteri

 

Print Friendly, PDF & Email