infrastruktur

de underliggende strukturer som får samfunnet til å fungere. Et lands nett av offentlige faste anlegg, veier, jernbaner, flyplasser, havner, kraftforsyning osv.

Print Friendly, PDF & Email