infanteribrigade

brigade bestående av tre til fire infanteribataljoner.

Se bataljon; infanteri

Print Friendly, PDF & Email