infanteri

opprinnelig var infanteriet kampavdelinger som forflyttet seg og kjempet til fots. Det er den tradisjonelle ryggraden og volumet i en mobiliseringshær. I dag omfatter infanteriet avdelinger som driver strid til fots, enten de forflytter seg til fots, eller med upansrede eller lettpansrede kjøretøy.

Se forsvaret; infanteribrigade; Hæren

Print Friendly, PDF & Email