ikke-innblandingsprinsippet

også kjent som statssuverenitetsprinsippet, er et prinsipp som går ut på at alle stater har rett til å styre seg selv uten inngrep eller trusler utenfra

Print Friendly, PDF & Email