IFOR-operasjonen

(eng. Implementation Force) var en NATO-ledet flernasjonal militær styrke som etterfulgte FN-styrken UNPROFOR i Bosnia-Hercegovina den 20. desember 1995. IFOR-operasjonen var en fredsskapende operasjon hvor oppgaven var å overvåke implementeringen av de militære kravene til de stridende partene som fikk slutt på den fire år lange krigen i Bosnia. Kravene ble inngått i Dayton-avtalen som ble signert i Paris den 14. desember 1995. IFOR-operasjonen var NATOs første store fredsskapende operasjon. Operasjonen hadde mandat på ett år og ble avsluttet den 20. desember 1996 da styrkene ble erstattet av SFOR.

Se Dayton-avtalen

Print Friendly, PDF & Email