Høyre

(H) norsk politisk parti etablert i 1884. Den politiske profilen er sentrum-høyreorientert, med fokus på markedsøkonomi, eiendomsrett og personlig frihet. Fikk ved stortingsvalget 2017 25 prosent av stemmene, og dermed 45 mandater på Stortinget.

Foto: wikimedia

Partileder: Erna Solberg

Nestleder: Jan Tore Sanner

Nestleder: Bent Høie

Generalsekretær: John-Ragnar Aarset

Webadresse: www.hoyre.no

Se Arbeiderpartiet; Fremskrittspartiet; Kristelig Folkeparti; Rødt; Senterpartiet; Sosialistisk Venstreparti; Stortinget;Venstre  

Print Friendly, PDF & Email