Haagkonvensjonene

Haagkonvensjonene av 1899 og 1907 er folkerettslige regler for krigføring på land som ble vedtatt på fredskonferanser i Haag i Nederland i 1899 og 1907, og er en viktig del av folkeretten.

Se FN; Genèvekonvensjonene; Haagkonferansene; krigens folkerett

Print Friendly, PDF & Email