grunnlov

konstitusjon, lov som fastsetter et lands forfatning. De grunnleggende lovene som konstituerer en stat, og bl.a. regulerer rettigheter og plikter for borgerne av staten. Den norske Grunnloven er fra 1814.

Se forfatning

Print Friendly, PDF & Email