generalinspektør

tidligere begrep benyttet for sjef for forsvarsgrenene og enkelte av Forsvarets driftsenheter.

Se Sjef Forsvarets driftsenheter

Print Friendly, PDF & Email